Política de privacitat
RESPONSABLE ESSER SERIGRAFÍA, S.L – CIF B64407513
CONTACTE PASSEIG ENRIC SANCHÍS, 35, 1º 2ª – BARCELONA (Barcelona)
es@esserigrafia.com – Tel. 932781614 – https://www.esserigrafia.com
   
   
DESTINATARIS No cedim les vostres dades a tercers
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS No realitzem transferències internacionals de les vostres dades
   
DRETS Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar-ne el consentiment ia presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra «Política de Privadesa i Protecció de Dades».

 

DETALLES DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present “Política de Privadesa i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

Per tot això, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

 

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recull i tracta les dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i els mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i els mitjans del tractament estiguin determinats pel dret de la Unió Europea o de l’Estat Membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són les següents:

ESSER SERIGRAFIA, S.L – CIF B64407513


Com podeu contactar amb nosaltres?

Domicilio de nuestras oficinas:
PASSEIG ENRIC SANCHÍS, 35, 1º 2ª. 8030, BARCELONA (Barcelona), España
Email: es@esserigrafia.com – Teléfono: 932781614

Domicili de les nostres oficines:
PASSEIG ENRIC SANCHÍS, 35, 1º 2ª. 8030, BARCELONA (Barcelona), España

 

3.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privadesa de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privadesa de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i les riscos a què estan exposats.

Entre altres, destaquen les mesures següents:

  • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
  • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

A més d’aquestes mesures, amb la intenció de reforçar la seguretat i la privadesa, estem adherits a:

 

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per què volem tractar les vostres dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per a demanar i tractar les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació us detallem els usos i finalitats previstes.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

 

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les vostres dades?

La recollida i el tractament de les vostres dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

 

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les vostres dades dins de la Unió Europea?

No realitzem cessions de les vostres dades a terceres persones ni entitats.

Realitzem Transferències Internacionals de les vostres dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les vostres dades

 

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les vostres dades?
Quins tipus de dades seves hem demanat i tractem?

 

8.- DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que us emparen?

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que donem a les vostres dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la seva identitat.

A continuació us indiquem quins són els drets que us assisteixen:Sol·licitar l’ACCÉS a les vostres dades personals

  • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les vostres dades
  • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l’oblit)
  • LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que donem a les vostres dades
  • Dret a la PORTABILITAT de les vostres dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
  • Dret a RETIRAR el vostre consentiment en qualsevol moment
  • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant de l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com podeu exercir els vostres drets en relació a les vostres dades?

Per a l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del vostre consentiment, podeu fer-ho de la manera següent:

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s’estan demanant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte de les quals indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

 

9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privadesa pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privadesa.