Imprimir sobre polipropilè

El material polipropilè és un termoplàstic, és resistent a molts solvents químics, bases i àcids.

La seva principal característica és el seu baix cost, la facilitat d’emmotllament i es pot pintar.

Aplicacions en polipropilè

Targetes, cartells, packaging

Tècniques d’impressió

Serigrafia, òfset, digital

Pg. Enric Sanchís 35, 1r 2a - 08030 Barcelona

Truca'ns! 93 278 16 14 es@esserigrafia.com